นกแอร์ สั่งฟันนักบินประท้วง ไล่ออก-พักงาน-สอบสวน

 * 
นกแอร์ สั่งฟันนักบินประท้วง ไล่ออก-พักงาน-สอบสวน *

นกแอร์ ปลดพนักงาน

บอร์ดนกแอร์ลงมติสั่งฟันนักบินประท้วง ทำยกเลิก 9 เที่ยวบิน สั่งพักงาน 2 ราย สอบสวน 7 ราย และเลิกจ้าง 1 ราย ชี้ทำผิดร้ายแรง-ไม่จ่ายชดเชย

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังสายการบินนกแอร์ ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน 9 เที่ยวบิน เป็นเหตุให้มีผู้โดยสารกว่า 1,477 คน ได้รับผลกระทบ โดยนายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ ชี้แจงว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากนักบินกลุ่มหนึ่งได้ทำการประท้วง เนื่องจากไม่พอใจที่ทางบริษัทมีการปรับเพิ่มมาตรฐานการ Audit การบริหารงานของฝ่ายบิน อิงมาตรฐานของเอียซ่า (EASA) ปรากฏว่ามีนักบินบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

ล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สายการบินนกแอร์ ได้มีการออกแถลงการณ์ถึงกรณีที่นักบินไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยระบุว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักบินจำนวนหนึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีนักบินบางรายมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและอาจเป็นการจงใจละทิ้งหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจของบริษัทและผู้โดยสาร

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนมีคำสั่งเลิกจ้างผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบินและนักบินควบคุมอากาศยาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินใด ๆ นอกจากนี้ยังมีคำสั่งพักงานนักบินอีก 2 คน เป็นเวลา 7 วัน และคำสั่งสอบสวนอีก 7 ราย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jaroensook Pone Limbanchongkit